Borec UniRex očima uživatele

Po přečtení dvou článků z Výzvy na kanále o selektivách Smart a po dlouhém shánění té pravé selektivy mi nedalo, abych se s ostatními čtenáři nepodělil o zkušenosti ze zatím krátkého provozu selektivní volby Rex Universal, kterou jsem si před nedávnem zakoupil. Budu se snažit o objektivní popis i srovnání s ostatními selektivami.

Když jsem si pro sebe snažil sehnat nějakou selektivu, narazil jsem na velké překážky. Na trhu je sice selektiv dost a i velký výběr, potíž je v tom, že neumí to, co bych od ní očekával, případně je to dost složité. Konkrétní mé požadavky byly: jednoduché přepínání veřejného (denního) a soukromého (nočního) čísla (selektivu musí zvládnout ovládat i moje matka), číslo skupinové, nastavení délky vyzvánění selektivy na stanici pro jednotlivá čísla (v noci u mne v pokoji spí malá sestra), neuzavírání selektivy po čase, ale zaklíčováním. Probral jsem manuály od selektiv ASV96, Smart Eco 1.0, SuperRex, SG-05 a v éteru jsem s autorem prodiskutoval i jednu podomácky vyráběnou selektivu, až jsem dospěl k UniRexu.

Tato selektivní volba je díky svému miniaturnímu provedení předurčena pro ruční radiostanice, ovšem nic nebrání tomu, aby si ji každý "zabastlil" třeba do mobilky. V manuálu je ovšem popsána jen montáž do ruček (All95,All27 a Dragon 101 a jejich odvary), což si myslím, že je trochu škoda. (Návod na montáž do All295 je k dispozici zde.)

Nejdříve bych si dovolil vyjmenovat funkce, které tato selektiva má, poté je rezeberu do podrobna:

Programování selektivy se provádí DTMF dialerem a způsob je podobný selektivě SuperRex, další provozní nastavování se provádí již jen klikáním do mikrofonu (uzavírání/otevření 1x, výběr čísla na které se bude odpovídat 2x, vytáčení z paměti 3x a dialer 4x).

Vyhodnocení 3 čísel. To má skoro každá selektiva. Zde se toto ovšem nastavuje dopodrobna: u každého čísla si lze nastavit typ (pořadové číslo) zvonění do éteru, opakování zvonění do éteru (0x až 255x !), typ zv. do stanice, počet zvonění do stanice, shazovací znak (kromě 0 - zrušení shazování), přes který lze zrušit volání a provádět pouze test spojení, číslo paměti pro případné přesměrování a typ vyhodnocování. U skupinového čísla nastavujeme pouze typ a počet zvonění do stanice a způsob vyhodnocování. Rád bych podotknul, že ve všemi vychvalované selektivě Smart Eco ve verzi 1.0 a 1.2 nelze nstavit délku vyzvánění do stanice vůbec (zvoní prý asi 40s) u ostatních to lze nastavit globálně pro všechna čísla.

4 editovatelné zvonění. Výrobcem jsou předprogramovány a plně vyhovují. Lze nastavit max. 5 tónů a počet sekvencí, jinak samozřejmě délka a výška jednotlivých tónů a zvonění lze předvést. Lze nastavit, zda při zvonění bude stanice umlčená či otevřená (lze zahulákat kdo volá).

Přesměrování. Lze nastavit soukromé, veřejné nebo obě čísla s přesměrováním na někoho jiného (když jdeme na návštěvu atd.). Volající vytočí naše číslo a selektiva vytočí číslo na které se přesměrovává. Lze kromě DTMF vytáčet i v normách ZVEI ale i v snad vůbec (alespoň na CB) nepoužívaných normách CCIR a QCI.

Akustická a optická paměť volání - specialita UniRexe. Zatímco všechny selektivy po skončení vyzvánění blikají, zde lze nastavit pípání, blikání nebo obojí. Narozdíl od selektiv Smart UniRex neumí identifikaci volajícího. Pouze LED dioda ukazuje zda bylo naposledy voláno soukromé (2x LED) nebo veřejné (3x LED) číslo.

Transkodér a opakovač. Toto umí jen Smart Plus a Smart Voice (Smart Eco jen opakovač. Po vytočení přístupového čísla, selektiva odpoví do éteru a poté očekává znak 1-4 (výběr z norem DTMF, ZVEI, CCIR, QCI) a hned zatím samotné číslo. Vhodné pro ty, kteří chtějí volat na Zirkona (transkodér) nebo pro ty, co z volají z ručky z kanálu (opakovač).

Code squelch. Je to vlastně funkce pro řízení řízeného opakovače (třeba kdysi popisovaný Faltus), ale i pro poslech stanic, které na začátku vyšlou 1-3 dlouhé číslo pro otevření selektivy a na konci ji 1 znakem zavřou (kromě 0, která slouží u všech nastavení UniRexe jako zrušení funkce).

16 Pamětí. Toto je nejvíce propracovaná funkce této selektivy a předčí i selektivy Smart. U každé paměti zvlášť lze totiž nastavit (kromě samotného čísla) typ normy, délku trvání tónů v ms (po 10ms), délku pauzy mezi tóny a délku předklíčování, než selektiva začne vypípávat číslo.

Dialer. Lze vytáčet čísla jen pouhým klikáním, bez nutnosti vlastnit dialera a s možností dovolat se dál díky absenci různých šumů z mikrofonu. Nevýhodou je, že 0, * a # jsou v klikací řadě až za znaky A, B, C a D, čili na to, aby jste pípli číslo 0 musíte 16x kliknout. Na druhou stranu čísla jdou vysílat i z pamětí a 16 paměťových míst musí každému bohatě stačit.

4 editovatelné rogery. Stejně jako zvonění i rogery jsou předprogramovány a při editaci mohou mít max. 5 tónů. Místo rogera lze i odvysílat číslo z paměti, výrobce tomu říká identifikace, mě se nepodařilo zjistit, k čemu by to v praxi mohlo být dobré.

DTMF monitor. Pokud je zapnutý, selektiva pípne nepo blikne nebo obojí (dle nastaveni), pokud na kanále někdo někoho pípá.

Vyhodnocování čísel. Může být buď standardní (klasický způsob), nebo speciální, kdy volba ignoruje tóny vypadlé díky rušení, avšak nesmí být 2 tóny za sebou. Vhodné např. pro policii, hasiče či záchranku, pokud stanici ovšem preventivně nevypínají, jak je tomu často zvykem.

Uchování všech parametrů i po výpadku napájení. Nazval bych to "selektivní klasikou", toto umožňují snad všechny továrně vyráběné selektivy, viděl jsem jen jednu selektivu (resp. návod na stavbu), která to neměla.

Jednoduché provozní nastavení. Veškeré provozní nastavení se provádí kliknutím mikrofonu. Přepínání čísel se děje tak, že kliknete do mikrofonu, ozve se pípnutí, ještě jednou kliknete, zase se ozve pípnutí a po chvilce píp, píp. Tím selektiva dá najevo že jste klikli 2x a že nastavujete aktivní číslo. poté ve stejném stylu nastavujete 1x vypnutí obou čísel, 2x zapnuto jen soukromé, 3x zapnuto jen veřejné, 4x obě zapnuta, 5x,6x,7x přesměrování na S.,V. a obě a 8x code squelch. Umlčení radiostanice se provádí jedním kliknutím a jedním pípnutím selektivy. Otevření jedním kliknutím a pípnutím nebo podržení mikrofonu (bez pípnutí) a přímo hovořením. Selektiva Smart Eco 2. variantu otevření neumí, autor tvrdí, že díky tomu nelze rušit hovořící na kanále, ovšem zase pokud vás někdo už vypípá, dá se předpokládat, že měl na kanále "prostor".

Závěrem bych jen dodal, že se mnou majitelé ostatních selektiv nemusí ve všem souhlasit (to není důležité a my máme zase něco jiného). Já si ale myslím že za cenu asi 1000Kč tato selektiva umí hodně a rozhodně splňuje všechny mé požadavky. Jen pro srovnání ceny sel. voleb (vycházel jsem z ceníku Allamatu a Elixu): Unirex 997,-Kč, SuperRex 897,-Kč, SG-05 897,-Kč a Smart Eco asi 1250,- (v KV v obchodě 1500,-Kč). Ceny jsou včetně DPH.

Pedro Karlovy Vary, ch.32, sel. 017 DTMF