International CB radio

z anglického originálu přeložil Pedro NejdekCB Radio ve světě existuje v mnoha rozdílných podobách. Zde jsou výtažky z rec.radio.cb newsgroup FAQ.
 
USA
Kanada
Velká Británie
Japonsko
Francie
Německo
Nový Zéland

USA

Už zde není třeba vlastnit povolení pro vysílání na CB pásmu v USA. FCC (federální komise pro komunikace) jeden čas vyžadovala licenci třídy D na CB pásmo, což znamenalo jen vyplnit formulář a poslat ho s poplatkem na FCC. FCC potom zpět žadateli zaslala volací znak, který vypadal následovně: "KPS 2720" nebo podobně. Během CB boomu uprostřed 70 let se žádosti rapidně množily a neplynul z toho užitek a tak FCC rozhodla, že CB pásmo ponechá zcela volné bez přihlášek a poplatků.

FCC dovoluje identifikovat se nasládovně:
1.  Starou volačkou dle licence D, byla-li přidělena
2.  K, iniciálami, a PSČ (např KPS68123)
3.  Jménem (např.: "Pavel")
4.  Přezdívkou (např.: "Kobra", "Indián", atd.)

Změna zákona z května 1992 nyní dovoluje jednostranné vysílání o dopravních podmínkách na dálnicích. Zde jsou hlášeny rekonstrukce silnic a jiná nebezpečí.

V USA jsou 2 další radiová pásma vedle CB, která jsou pro osobní používání s minimem regulací:
1.  GMRS, Všeobecná Mobilní Radiová Služba, pásmo 460-470 MHz Je požadována licence.
2.  FCC zpřístupnila mikrovlnné pásmo 31.0-31.3 GHz pro uživatele s licencí několika pevným a mobilním službám včetně
     GMRS

Povolené CB vysílačky jsou vybaveny modulací AM (4 watty max. výkon) nebo SSB (12 W max. výkon) na následujících frekvencích:

26.965 - 27.405   AM/SSB
  40 kanálů, max. výkon 4W AM, 12W SSB
 
Kanál  Frekvence  Kanál  Frekvence  Kanál  Frekvence  Kanál  Frekvence 
26.965  11  27.085  21  27.215  31  27.315 
26.975  12  27.105  22  27.225  32  27.325 
26.985  13  27.115  23 27.255  33  27.335 
27.005  14  27.125  24  27.235  34  27.345 
27.015  15  27.135  25  27.245  35  27.355 
27.025  16  27.155  26  27.265  36  27.365 
27.035  17  27.165  27  27.275  37 27.375 
27.055  18  27.175  28  27.285  38  27.385 
9  27.065  19  27.185  29  27.295  39  27.395 
10  27.075  20  27.205  30  27.305  40  27.405 
Speciální kanály:
  9 - nouzový, monitorován v několika oblastech službou "REACT" a/nebo skupinou dobrovolníků koordinovaných místním
  Sherifem.
  17 - neoficiální kamioňácký kanál (Kalifornie a západní státy.)
  19 - oficiální kamioňácký kanál
  30-40 - často využívány pro aktivity v SSB
 
460 - 470 MHz FM
  General Mobile Radio Service (GMRS) licence nutná.
31.0-31.3 GHz
  Mikrovlnné pásmo s jakýmkoliv druhem provozu je nyní otevřeno pro užívání jednotlivci, nutná GMRS licence.
 
Poznámka: americké zákony nedovolují DX dálková spojení (přes 150 mil v tomto případě) přes CB, ovšem směrové antény mohou být použity pro zlepšení komunikace v povolené vzdálenosti.

Kanada

Žádné povolení není nutné. Můžete se identifikovat jménem nebo přezdívkou dle vaší volby.

CB frekvence, modulace, a dovolené výkony jsou stejné jako 26-27 MHz CB pásmo v USA.

Velká Británie

Je vyžadováno povolení.

Velká Británie uznává licence z ostatních zemí používajících radiostanice schválené dle CEPT. Vaše licence může být používána dle podmínek země, která ji vydala.

Velká Británie má následující 3 CB pásma:
26.965 - 27.405 FM
  40 kanálů, stejné frekvence jako v USA, 4W max. výkon
  Radiostanice využívající toto pásmo jsou označeny "PR 27 GB" nebo "CEPT PR 27 GB" a jsou schváleny CEPT
27.6 - 27.99 FM
  40 kanálů, 0.01 MHz (10 kHz) kanálová rozteč, 4W max. výkon
  Radiostanice využívající toto pásmo jsou označeny "27/81-UK" a jsou povoleny jen ve Velké Británii.
934.0125-934.9625 FM
  20 kanálů, 0.05 MHz (50 kHz) kanálová rozteč, 4W max. výkon
  Radiostanice využívající toto pásmo jsou označeny "CB 934/81" a jsou povoleny jen ve Velké Británii. Žádné nové stanice
  tohoto typu se nevyrábějí, ale existující zařízení může být legálně dál používáno.

Antény musí být všesměrové, musí stát vertikálně, nesmí výt delší jak 1,65m (kromě GéPéček, ground plane antén ((nějak mi uniká ta logika-Pedro)) )

AM a FM nejsou stejné modulace, takže americké legální CB stanice nemohou komunikovat s anglickými legalními CB stanicemi, ač jsou na stejných frekvencích.

Japonsko

Povolení není nutné. Lze se identifikovat jménem nebo přezdívkou.

Japonsko má 3 radiová pásma na kterých není nutná licence. 2 z nich jsou omezena na extrémně malý dosah kvůli velmi malému výkonu. Další, s maximálním výkonem 5 wattů se více podobá CB pásmu, jaké je v Americe, Evropě a Austrálii.

26.968 - 27.144 AM (SSB ne) maximální výkon 0.5W
  kanály 1-8 na 26.968, 26.967, 27.040, 27.080, 27.088, 27.112, 27.120 a 27.144 MHz.
  Ostatní kanály mezi těmito jsou přiděleny rybářským lodím (s 1W max.).
422.200 - 422.300 FM
  "Specific Low Power Radio", také známé jako "UHF CB" maximální výkon 0.01W (10mW).
  9 kanálů s roztečí 12.5 kHz.
  Nově schválené v roce 1989, převážně používáno pro ručky a horskou službou.
903.0125-904.9875  FM
  "Osobní radio" maximální výkon 5W
  158 kanálů s roztečí 12.5 kHz.
  Externí antény jsou dovoleny.
  Radiostanice musí být vybaveny kontrolní ROM pro automatickou identifikaci.

Stejně jako v Evropě, stanice vyrobené pro USA jsou v Japonsku zakázané. Byly zde případy, kdy podobné radiostanice působily rušení s námořní záchranou dopravou.

Francie

Licence je vyžadována, ale je bez zkoušky. V době, kdy se psal tento článek (v originále), licence stála 190FF každých 5 let. Museli jste na France Telecom zaslat schvalovací číslo vaší stanice. V éteru se identifikujete jménem nebo přezdívkou, záleží na vás.

Francie uznává licence z ostatních zemí používajících radiostanice schválené dle CEPT. Vaše licence může být používána dle podmínek země, která ji vydala.

Německo

Povolení je nutné ať hodláte používat FM nebo FM a AM modulaci. Povolení stojí více, jestliže vaše radiostanice má také AM. Můžete se identifikovat jak jménem, tak i přezdívkou.

Německo uznává licence z ostatních zemí používajících radiostanice schválené dle CEPT. Vaše licence může být používána dle podmínek země, která ji vydala.

Nový Zéland

Nový Zéland má svých vlastních 40 kanálů, na 26 Mhz.
 
Kanál  Frekvence  Kanál  Frekvence  Kanál  Frekvence  Kanál  Frekvence 
26.330  11  26.450  21  26.580  31  26.680 
26.340  12  26.470  22  26.590  32  26.690 
26.355  13  26.480  23 26.620  33  26.700 
26.370  14  26.490  24  26.600  34  26.710 
26.380  15  26.500  25  26.610  35  26.720 
26.390  16  26.520  26  26.630  36  26.730 
26.400  17  26.530  27  26.640  37 26.740 
26.420  18  26.540  28  26.650 38  26.750 
9  26.430  19  26.660  29  26.660  39  26.760 
10  26.440  20  26.570  30  26.670  40  26.770 
Tuším že to zahrnuje i AM a SSB modulaci