Crystal Switch

Přepínač krystalů


Schéma přepínače krystalů (2020 bytes)


Seznam součástek


This switch can be made to have as many positions as you require by simply adding more banks.

Tento přepínač může být vyroben pro tolik poloh, kolik je třeba pouhým přidáním více bank.