Mic Pre Amp

Předzesilovač pro mikrofon


Schéma předzesilovače (4782 bytes)


Seznam součástek


TR1 - BC549        TR2 - BC559        VR1 - 5K     F.B. - ferrite bead

R1 - 100K     R2 - 22K     R3 - 10K     R4 - 470 Ohm     R5 - 100K     R6 - 470 Ohm     R7 - 1K

C1 - 1 UF 50 V        C2 - 0.1UF polyester        C3 - 4.7 nF ceramic        C4 - 1 UF 50 V

C5 - 1 UF 50 V        C6 - 0.1UF ceramic


This board must be installed inside the set !

Connect it up to the 12 Volt switched supply on the back of the on/off switch.

Do Not Use A Power Mike With This Unit it is already very powerfull !

It will only end up distorting, because it boosts up the mod to a set level and wont go any higher.

The VR is used to set the input level to the set not the mike level into the pre amp.

I designed the pre amp to give the optimum mod level to start with, it acts just like a speech clipper, only it sounds a lot better because it also improves the tone, giving it
a really clean sound, and you dont even have to buy a new mike !


Toto zapojení musí být instalováno uvnitř stanice!

Spojte to s 12 volty na zadní straně ON/OFF přepínače (zapínání stanice).

NEPOUŽÍVEJTE Power Mike s tímto zařízením! Už tak to dost zesiluje!

Akorát by to zvětšilo zkreslení, protože to zvýší modulaci na nastavenou úroveň, a dál to už nepůjde.

Potenciometr VR je pro nastavení vstupní úrovně do stanice, ne pro úroveň mikrofonu do předzesilovače.

Předzesilovač jsem navrhnul pro optimální modulační úroveň, funguje to jako speech clipper (speech procesor?), jenže to zní o hodně lépe, protože to zlepšuje tón, dodávající čistý zvuk a vy už nemusíte kupovat nový mikrofon!