CO V NÁVODU NENAJDETE ...
ELIX GIANT

Nastavení zobrazení kmitočet/hodiny/voltmetr/nic (při zapnuté stanici)

Držte tlačítko "P" až na displeji začne blikat "FC", pak otočným voličem kanálů (řehtačkou) nastavte to, co si přejete mít zobrazeno (jako kdyby byla stanice vypnutá)

"Záhadný nápis" - NB

Držte tlačítko "P" až na displeji začne blikat "FC", pak stiskněte 5(SCAN) - na displeji se objeví nápis "NB", ale neznáme žádný jeho význam či účel.

Pouze pro stanice rozšířené na 410 kanálů

Omezení na 40 kanálů Stiskněte "P" jako při číselném zadávání kanálu a pak stiskněte PWR/EMG. Poté nelze přeskočit do jiného bandu (jedině pomocí pamětí). Pokud si ještě navolíte, aby se na místě kmitočtu nezobrazovalo nic tak také zhasne označení bandu a rozšířenou stanici nepozná nikdo.

Pro obě následující funkce musíte být v rozsahu AM(?) - FM, kdy nesvítí označení bandu.
(pozn. AM na této stanici asi znamená "amatérské pásmo", nemá NIC společného s modulací)

Vysílání o 100 kHz výš nebo níž

Držte "P" až začne blikat "FC", stiskněte 8(TON) - na displeji se rozsvítí + nebo - a po zaklíčování se změní číslo kanálu o deset nahoru či dolů. Pokud přejdete zpět do normálního rozsahu, tak po zaklíčování se objeví číslo kanálu počítané od 1 A (dvě poslední cifry). Skok po 10,20,50,100 kHz Držte "P" až začne blikat "FC", stiskněte 7(MONI), pak se při volení kmitočtu nelze vrátit do normálního pásma a kmitočet se mění po zvoleném skoku.

Autor: Jiří Sloup